Liedjes

Hier kunt U alle liedjes gemaakt door Nico, gratis beluisteren en-/of downloaden. De liedjes zijn op thema gesorteerd.

Klik op het rechter download pijltje, en vervolgens weer op het rechter download pijltje op de volgende pagina om het lied te downloaden.

Veel luisterplezier!

Uitvaart

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am g c dm f

Ge bent ‘r nog

Ik ha ouw nog zuveul wille zegge, ik ha ouw nog zû lang wille zien
Ik ha ouw nog zuveul uit te legge
Duuzend vraoge wille stelle nog misschien

Mer ge bent ‘r nog ,in de snuw in de lucht
In de wolken d’n herfst d’n dauw
Ge bent ‘r nog in de sturm in ’t licht
En es ik ’t zie, ben ik steeds nog bij ouw

Mer ge bent ‘r nog, in de zon en de maon
De zommer, de sterre, de weind
Ge bent ‘r nog, bij eb en bij vloed
M’n herinnering die ouw steeds wirveind

Mer ge bent ‘r nog, in de lente, de nacht
In de beum, in ’t heelal
Ge bent ‘r nog bij rege, bij ijs
Vur men gevuul ben-de nog overal

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a e d

Houdoe Brabantse mens

In Brabant geborre gij waort hier contant
Mer ’t is gauw gekomme
’n Veul te vruug end

Gij hè’t hier gezurgd
Gij din’t hier oew plicht
Mer ’t leve speult zû gère
Tusse donker en ’t licht
Jao ’t leve speult zû gère
Tusse donker en ’t licht

Gij laot hier veul aachter op dî erdse bestaon
Mer in ons gedaachte, zalde mee weiter gaon
Jao in ons gedaachte, zalde mee weiter gaon

Naw gij gaot vertrekke is er nog één wens
Lieven Heer, zurg vur, dizzen Brabantse mens
Lieven Heer zurg vur dizzen Brabantse mens

Download

Over Brabant

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Thieu Sijbers
Akkoorden: a e d b7

Dè moete we aon zien te hauwe

Kuirde op Asten op in of op Uje op aon, krijgde licheluk buurt onderwege
Want waor Brabanders wone en Brabanders gaon, komde aalt nog gemoed’lukheid tege
Ok al jaogt dizzen tijd hel wè goewds van ons weg, ’t helpt wennig ‘m ‘r over te rouwe
Mer dè buurte es oer Brabantse trek, dè moete we aon zien te hauwe

Want ‘nne mens is toch nie op deez’wirreld gezet ‘m z’n lève alleen ‘r te slijte
Es de eenzaomheid ummers vur goewd aon ‘m vrèèt, zit ie zoer z’n chagrijn te verbijte
Van d’n tijd oh zo noddig vur neiging en nuk, van ons eige petieterig ikske
En waorin we ’t dan hè’n es klein baskes zû druk , rest vur de aander nie één ogenblikske

Dè de Schepper ’s Adam mî Eva bedaacht, daortoe waor de belangrijkste reje
Dè gezelschap iet is, waor elk weze um vraogt, tot vandaog tien hog in de steje
Eig’luk hartstikke schand naw we mî virtien miljoen, we op mekaore vort klitte en plekke
Hoeveul mense ’t zonder contact moete doen, umdè wij ze maor laote verrekke

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f e

Wor ik me content vuul

Of ge de Kempen of de Peel vat, de Langstraat , Baronie of Meierij
Ok al veraandert ‘r hierr hil wè , we hauwe ’t gèire gemoed’luk en gastvrij

D’r is veul schons in Brabant aon ’t verdwijne, van vruger blijft ‘r wennig overend
Wè ins vertrouwd ons waor is weg aon’t kwijne, zo is’t nauw eenmaol hoe ge ’t keert of wendt
Toch es ge goewd de kost ’s gift aon oog en oor en dan beleeft
Hoeveul ‘r blif waor onzen aord out sprikt, ‘k weet zeker dè’t oe dan vergao es men en waogwijd ope stao
Oew hart um dè ’t nog aalt volop Brabants tikt

In ’t Zuije blijf ’t leve goewd te leve, dè pruufde elke neijen dag opnijt
Al zudde me de honder duuzend geve, die wermte um me hinne wô ik nie kwijt
Want doold’k hil de wirreld rond, ‘k weet al te goewd dè’k nerres vond ,
’n plaiots waor ik me zû thous vuul en content, hî hierin hil m’n leve vort, moeder natuur ’t leste word
Dan bof ik dè’k hier woon en geworteld ben

Half Brabant kiest vandaog vort es vakantie, ’n bruuj-heet Costa hier en Costa daor
Es ik dè gelijk krioelend aon ’t strand zie, kost d1e veul meer zweet es hil de rest van ’t jaor
Ze kere afgepegel’d ’t’rug, verbrande kop en rooie rug
En zijn ze eind’luk outgeblust hier aon de grens
Dan vuule ze zich opgelucht ’t eige nest gevuul kumt t’rug
Dan worre ze , gin wonder, in-ens wir mens

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: g d c f

D’n Brabantse kermis

Wir staon ‘r de lonkende spulle, de tente vol gonzend gereij
Wir speule de spieg’lende urgels, de mert vol mi schett’rend leweij

Wir kringe rond kleurige kraomkes, vol zaolige zutigheid
De dollende Dommeldurpers, in dartele vrolijkheid

Wir gao-t-‘r mi schuimende kraoge, ’t bier nao de gulzige mond
En wentelt ’n wild’rige wirreld vol pittig plezier in ’t rond
Wir zijn ‘r de leutige daoge, die ‘k noit van m’n leve gère mis
De zwierige bruisende daoge van d’n Brabantse kermis

Wir schiete es schichte de schommels, in zwiepende zweij van belang
Hog tege ’t doek aon daor bove, naor ‘nne stevige stoot aon de stang

Wir mokert d’n bonkige haomer mi slaoge keijhard en onnut
‘m Machtig tot moes te verplett’re, de koppige herses van Jut

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a d e

Volkslied vur Brabant

We hè’n ‘r gin berge, we hè’n ‘r gin zee
Mer ’t lève is goewd en we zen ‘r tevreej
Eenvoud en kracht historische pracht
Een toekomst en een groot verleej

De Langstraot, de guld, d’n boerenzoon
Bedrijven, de klomp, een allochtoon
De kerk, café, textiel en het vee
Kantoorflat en mensen gewoon

De Kempen,de Peel, zult en de zigt
Sint Jan, Baronie, een skon vergezicht
Hermeniej en fanfaor
De skoen, en sigaor
We doen ‘r in Brabant ons plicht

Van Gogh, Markizaat, chinees en de snert
Parken, sprookjes, Hertog Jan op z’n perd
Prins carnaval , dameskorfbal
Gastvrijheid , ’n pleintje, ’n mert

Sportkampioen en bierbrouwerij
Computerfabriek , de Meierij
Lempkes en riek pilske, muziek
Dommel en boogschutterij

Contente mens, het worstebrood
Het Land van Cuijk , de wottersnood
De Leijgraaf, de Aa, harbalorifa
Trouw ,geborte en dood .

Dè is mijn Brabant
Land vol geur en vol kleur
Waor de deure ope staon
Es ge langs kumt, kumde aon
Dèw Brabant, daor hauw ik zû van

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Brabantse dikke mik

Ben-de dun ben-de dik, draogde ‘nne snor of ‘nne sik in Brabant is ’t altijd dikke mik

We praote hier in Brabant over onze gruunehei,over snert en petazzie en balkenbrei
Merdiejen tijd die is gewist die is ummersvurbij
Want snert dè wier chinees en grijs is de ehi

We zijn d’r altijd blij en we zijn ‘r steeds content dè is zo-es men ons Brabant kent
Merdiejen tijd die is gewist die is ummersvurbij
Is ‘r oit protest, staon we es uurste in de rij

’t Is ’t laand van nonnen, van pestoor en kapelaon, van biecht en lof en kerk gaon
Merdiejen tijd die is gewist die is ummersvurbij
Alleen mî de carnaval zie-de nog ‘nne pij

Geel is er ’t korre en gruun is ’t gras, we praote van rogge en aander gewas.
Merdiejen tijd die is gewist die is ummersvurbij
De lijst is uitgebreid mî weed en hasj d’r bij

Toch blijf ik gruts op ons Brabants laand, ondanks de beton, gezet op Brabants laand
Misschien is diejen tijd gewist en is ’t ‘r veulvurbij
Mer Brabant Were Di en ’t is wir koek en ei

Download

Het geloof

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Thieu Sijbers
Akkoorden: a e d

Hulp van Boven

D’n Himmel waor in vruger tij ’n zaok gezond en sterruk de heilige ginge op kerwei ha’n aalt opneid wir werruk
Sint Petrus ha ’n machtige rij geschoolde vaklui lope die gonge vur gin vraog opzij en de zaok blif altijd ope

Ze Hiele pront, elk etmaol rond de wirreld in de gaote en vloge out op stel en sprong naor wie mi trubbels zaote
Bij donder bliksem riep men aon d’n heilige Donatus die liet elk onweer over gaon en dè zo mer hillemaol graotis

Werd mi ’n zeer gezicht gevraogd um tandpijn te verlichte, waor ’t Plonia de kuise maoogd die won’dre kos verrichte
Antonius de grote man in Padua geborre die riep-te vol vertrouwe aon es gè we waard verlorre

D’r mi ’n schon Latijns gezang ’t Hubertus brood te wije, konde daor grif ’n hil jaor lang hondsdolheid mî bestrije
Twee karse kruislings onder oew kin dè waor d’n Blasisus zege en denk daorover nie te min ’t hiel de kilpijn tege

Ge moest naor Sint Cornelis gaon op vastgestelde daoge, daor stakte dan ’n kerkske aon um stuipe te verjaoge
Judas Thaddeus zû vandaog over z’n toere raoke want hum wier aalt um raod gevraogd in hopeloze zaoke

Jao zonder telefoon of brief en zonder formuliere
Waor toen vur elk ongerief ‘nne heilige te versiere.

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek:Thieu Sijbers
Akkoorden: a d e

D’n Urganist

Jan en Miek bruid en bruigom zaote plechtig zij aon zij
Onbeweeg’luk vur’t altaor op ‘nne schonne dag in mei
Dur de hel gekleurde raome van ’t kerkske scheen de zon
Speulend mi ‘nne schat van tinte zû riaol es ze mer kon

Mieke ’t parmantig bruidje krig ’n kleurke geel es gauwd
En ze zag ‘r in de zonlicht starolender es bloesem out
In ’n schon neij pak gestoke breed van schauwers, groot van stuk
Zaat Jan ‘m ridderlijk te geure zûwel van trots es van geluk

Rije ranke urgelpijpe vulle volop hil de kerk
Want d’n urganist daoraachter is mi hart en ziel aon ’t werruk
Hij bestuurt ’t machtig urgel mî ’n gevuul dè vuur verraoit
Hij mengt de klanke mi de kleure die de zon naor binne goit

Want hij denkt t’rug aon diejen meijdag vijftig jaor geleje nauw
Waarop ie krig aon ’t zelfde altaor, Mieke zaliger es vrouw
Hij spult op ’t urgel van z’n leve vur ’t tweetal daor benee
En de Gotische gewelve, neurieje begrijpend mee.

Download

Tekst: Thieu Sijbers en Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm c g f

De liefde es waope ( ode aan bisschop Bekkers)

’t Lève in ’n welvaortstaot kent veulonzeek’re kante
In ’t mètemî ’n zuiver maot wit niemesmir van wante
De wilde die wier opgebouwd vervulde duizend wense
Zunddè ge d’r aonoverhawt, minder tevrejemense

De liefde es waope en blijf bij d’n tijd, galmt nog over velde en ekkers
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf;dè leerde ons Bisschop Bekkers

D’n burenhulp is out d’n tijd, wij krege es garantie
Papieremedemens’lukheid, vanout ’n staots instantie
’t Helpe is ’n formulier, d’nambtenaor moet wikke
Wie of ‘r out d’n berg papier, mag lève of verstikke

Ons heilige koei ze sjeze rond ’t lijf vol super ète
Op harde baone van beton, cylinderkrachtemète
Hier ète we ons dik en rond en elders is ’t misère
Tien sortevlisvur kat en hond, wijl mense gins krepere

Mer wilde ’t geluk in geld vertaole, onze bisschop gaf ’n aander sein
’t Is echt alleen mî hebbe nie te haole
Um hier gericht, in evenwicht wè mens te zijn wè mens te zijn

Download

Humor

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: e b7 a

E- mail en fax

Ik heb geen e-mail en ginne fax, ben in die dinge altijd wè laks
Ik hauw van vruger, en nie van straks, dus hè’k gin e-mail en ginne fax
Ik zit al daoge hier te waachte, op ’n briefke van jou
Speul alleen mî de gedaachtewaor blijft diejepostboojnaw

Want ik heb gin e-mail en ginne fax, ben in die dinge nog aalt wè laks
Ik hauw van vruger en nie van straks,dushè’kgin e-mail en ginne fax
En nao weke lang te waachte, hé ik heur de brievebus
’t Viel wètege want wèdaach-te ,’t waor ’n briefke van m’n zus

Hedde gij gin e-mail en ginne fax, ben-de in die dinge nog aalt zû laks
Gij hawt van vruger, denk ok aon straks, zurrugvur e-mail en ‘nne fax

Ik kreeg van jou liefje nog ’n mailtje, h’waor zit jouw broertje naw
’t Is vur men gin luchtkasteeltje, zeg ‘m dè’kveul van ‘m haw

Ik denk aon e-mail en ‘nne fax, ben in die dinge wè minder laks
Ik denk aonvruger, mer ok aon straks, ik denk aon e-mail en ‘nne fax

Naowè wikke en wè wege, hè’k toen mer aangeschaft
M’n uurste mailtje viel wètege, want ze ha-g-’t uitgemaokt

Mer ik heb vort e-mail en ‘nne fax, ben in die dinge ni emir zû laks
Ik denk aonvruger, mer ok aon straks ik heb vort e-mail en ‘nne fax

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d g a e

D’n beste van de klas

Jao ik waor altijd al d’n beste van de klas, vurral goei smoesjes kwaome men nog dik van pas
Maokt van oe loopbaon toch gin renbaon waor men kreet, es de mister ’t naw hurt , wordt ie nog steeds witheet

Vat de lagere school dè waor dan mistal mer zes jaor, mer in dieje korte tijd krig ik dè echt nie vur mekaor
En ’t is daorum dè ‘k wè langer geblivve ben, ander schoolhjong zinne dan vort: mister tegen men

Kwaamde oit te laot op school dan mochte ‘r nie mir in, onzen sterngen directeur die hâ in smoesjes wennig zin
Mer ’t waoter waor bevrorre op de sloot en meneer d’n directeur, ‘k waor vandaog ’s mî d’n boot

Ons juffrouw op de school die hâ z’nne laogen blouse, ge kost ‘r haost nie nève, zo dè ‘k ‘r wel naor kijke moes
Ze vertelde over het Limburgs heuvelland en dan dacht ik bij m’n eige: jao da lî vur de hand

Vroeg de leraor iet waor gij ’t antwoord nie op wist dan dacht ik bij m’n eige : dè’s ’n kans die gij nie mist
En ik zin toen tege mister van de Ven: es ge ’t zelluf zo goed wit, waorum vraogde ’t dan aon men

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Tante Nel

Tante Nel die vrijgezel waor, nog alleen nao zûveul jaor
Altijd solo viel ze zwaor wô naw saome mî mekaor, ‘nne heule auwe, waor gin bezwaor

Want langer waochte hâ gin zin en weier zuke evemin
Ging de tachentig op in en ze wilde ’n gezin, ze keek te nauw, ’t waor dik te min

Mer naw hâ ze toch geleerd te lang waochte is verkeerd
Dus hâ ze geadverteerd, d’r hâ ‘nnen heer gereageerd, mer die waor de honderd al gepasseerd

Zû’n honderd jaor en vrijgezel ”t waor krek iet vur tante Nel
Wilde trauwe liefst hil snel want diejen auwe snapte wel, wil ik nog keinder, dan moet ’t snel

D’n auwe waochte nie te lang want die wô vlug aon de gang
Wô heur kusse op d’r wang mer tante Nel wier gruw’luk bang, en hij daocht: ouwerwetse tang

Mer tante Nel die hâ geleerd, seks vur ’t huw’luk is verkeerd
Dè hij dè dan toch probeert ‘k snap nie wet-tie prakkezeerd en ze waor vur goed bekeerd

En noit krig ze ’n gezin en ‘nne vent al evemin
Ging de honderd toen op in en witte wè ze zin:’nne vent die kumt ‘r bij men nie in.

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d g a

Het bist in ons alle

We hè’n ’t allemaol, al zie- de ’t nie meteen mer ’t bist schuilt in iedereen.

Bende noit zû dol es ’n kiep oit gewist en waor-de noit es ziek es ‘nnen hond nao ’n hil groot fist
Misschien ben-de ’n grijze muis of ‘nne sluwe vos,en gao-de oit ’s stappe dan is d’n beer wir los

Ben-de noit ’s haontje de vurste gewist , gedroeg-de oew eige op ’n fist noit ’s es ’n bist
Of lei-de ’n honds leve hier en hè’n ze oew aon de lijn, dan bende es ’n poes zû lief en krek een tam konijn

Stikte es ‘nne struisvogel oewe kop noit in de grond, of vuulde oew eige es ‘nne vis in ’t waoter zû gezond
Vliegde ‘r noit es uit al is ’t mi ‘nne slakkegang, of bende beresterk mer es ‘nne wezel oh zû bang

Knapte noit ’n uiltje of slaopte es ‘nnen os ,of ben-de in d’n aop gelogeerd en bende wir de klos
Zing-de es ‘nne nachtegaal of es ’n valse kreij en vuulde oew eige dartel soms es ’n veule in de weij

Hè’n ze tege ouw noit ’s gezeed: “Hé, dolle stier”of laot- oe eige noit ’s gaon dan bende ‘nne doie pier
Hed-de gij ’t geheuge van ‘nnen olifant of ben-de es ’n pauw zû trots, de schonste van ’t land.

Kos-te uit dî rijke nog ontsnappe misschien dan ben-de ‘nnen blinde vink en hè’de ’t nie gezien
Of bende ‘nnen ezel soms, en geleuf dè mer van men, ge moet dan wel ’n domme gans of ‘nne dove kwartel zijn.

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c am e g

Vrijdig d’n dertiende

Vrijdig d’n dertiende hè vur men gin zin
Nee vrijdig d’n dertiende daor gleuf ik nie in
Stao ik smerres op dan denk ik wenne schonnen dag
Vrijdigd’n dertiende zeg ik dan mî ‘nne laach
Echt ‘nnen dag vur grol of grap
Mer vur ik ’t weet, lig ik onder aon d’n trap

Ik zû vandaog bè schonmoeders dan aon ’t kerweije gaon
Mer vrijdig d’n dertiende dè von ze niks gedaon
Ach, ’t maokt nie uit hà ik gezeed
Terwijl ik struikel mî de verruf op d’r kleed

Nee vrijdig d’n dertiende brengt men nie van de wijs
Al jaore rij ik schadevrij mî ’n geldig rijbewijs
Toevallig vandaog hà ik wè pech
Diejen lanternpaol ston krek op m’nne weg

En ’s aoves kwaam ik thuis ,nee t waor nog nie gedaon
‘k Waar toch wel verschote ‘k hà de kraon aon laote staon
’t Waoter dè ston tot aon d’n trap
Vrijdig d’n dertiende nee dè is ginne grap

Vrijdig d’n dertiende hè vur men wel zin
Ja vrijdig d’n dertiende , daor gleuf ik vort in

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a d e

Mar-tien

‘k Kom zelluf out ’n groot gezin , ons moeder die heit Dien, onze vaoder die heit Hanneske, ke kent ‘m wel misschien
Die twee hà’n dur de jaore hin mî ons hil wè te stelle en es ge ’t nie geleuve wilt dan za’k ’t oe vertelle

De oudste is ons Wilhelmien dè is m’n flinkste zus, kan ete es d’n beste en ze weegt wel honderd plus
Wit aalt iet van alleman, dè’s typisch iets van heur, daorbij is ze nog eigewijs, kan mî niemes dur één deur
Ons Annemie waor zwanger mer dè waor nie vur d’r eige, ’t waor vur ’n ander vrouw die kos gin kiendjes krijge
Onze Toon die werkte bij de bank hij hâ ’n hil schon baon, toch hielp ie z’n carrière hil gauw naor de maon
Alle daog dan kwam ie thuis wir aon, veul geld in z’nne zak, dè kos toch zo nie lang goed gaon, hij zit naw in d’n bak
Onze Koos die praot ‘r altijd langs mer dè vein ik nie gek, wè wil-de es ge altijd drinkt ’t bier tot oewe nek

Ons Toos waor altijd vur ’t milieu ging steeds wir op de fiets, naw zit ze in de autobranche, escort of zû iets
Verdient ‘nne goeie botterham, mî hil veul beleg, ons Toos die werkt echt keihard: moet ’s naachs ok dik nog weg
Ons Ans die hè drie kiendjes en die worre flink verwend, dur opa en dur oma want ze hè zelluf ginne vent
De nummer zeuve uit de rij dè is onze Frans, die wedde en die gokte wè ,mer hij hâ gin kans
De schulde liepe toen flink op hij verkocht z’n huis,hè alleen nog vrouw en hond en wont wir bij ons thuis
Onze Peer dè is ‘nne zaokeman die hil goed verdient,’k moet zegge ’t waor wel wenne toen ie thuis kwam mî z’nne vriend

Zelluf ben ik nummer nege ik val uit d’n toon:d’n innigste waor niks mî is , nee ik ben gewoon
D’n ooievaor kwam nog inne keer ’t waor wè laot misschien, onze vaoder vroeg hoe heit ie dan en ons moeder zin: mar-tien

Mar-tien

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f em

Van kerk en kroeg

Zû de kerruk tegeworrig ’n caffeeke zijn, dan waor de pestoor naw kastelein
Ach ’t is mer ’n verhaol, natuurluk kan dè nie , mer waor blefde zonder fantasie

De pestoor waor dan de kastelein, d’n ober misdienaor
’n Psalm zû ’n drinklied zijn, d’n blok waor’t altaor
En d’n deke waor d’n brauwer en de kelluk waor ’t glas
De superplie d’n ober z’nne jas

’t vurmsel dè noeme wij, ons uurste gleske bier
De parochie waor de klantenkring, ’n viltje schabelier
’n Gestolle glas is relikwie ’t bier waor dan de wijn
’n Parasol dè waor ’t baldakijn

’t Rekwiem is hogste tijd en spaorkas offerblok
De kuster is de weg ok kwijt en werkt daor es kok
D’n dopvont is de spuulbak ‘nnen hostie bitterbal
Quatretempre dag dè is daor carnaval

D’n bevert laote we bestaon al bende nie krek ziek
Mer die zal vort naor Lieshout gaon, naor ’n bierfabriek
En de hogmis is vort ’s aovens in ’n discotheek
D’n discjockey verzurgt daor de preek

Download

Rooi

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Durpse bijnaome

Es gij in ’n durp wont waor ge naome hè’t gekend
Dan kende gij gerust zegge dè ge ‘nnen durpse bent
Die naome in zu’n durp die maoke zu’n platske moi
Ik zal oew laote heure van naome hier uit Rooi
Laatste keer: Dè waore nog ’s naome van mense bóns uit Rooi

Hanneske Kras en Miet Romme, Jan Lieg en Tommie de Mal
Dikke Dien en de Kromme Timmers, Kappertje Snel en Chrisje Capal
Dien d’n Does, moeke van Helden,Pinneke Reis en Toontje Kriel
Jaap Majoor en Spek Verhagen, Gradje Poep en ok Mietje Wiel

Hai van Miete, Toon Beton, Toon Slok,Marte Wal,Driek Moes, Willem Brons,Willem Dul, d’n Duitse Keizer, d’n Does, de Rooie, de Grijze, d’n Dikke, Killy, Kneel van Erp,Titske, Niltje d’n Bok, Jan d’n Bok, Anneke d’n Bok, Smid Meier, Mia Pil, Mie Pluk, Mie de vrom, Tinus de Vrom, Toosje de Vrom, Fientje Touw, Karel Kittelers,Jan Spank, Jan Berte, Jan Put en Jan de Mop

De Koppere, Toon de Potter, d’n Teije en Arieje Pil,
Hein Hut en Anna de Slappe, Ant Braoj, Stein en Hannes Til
Doi d’n Boer, Siraar Swinkels, Zwarte Riek en Mies de Sik
An van Celle, Jan van Sjorse, Piet van Kont, Miet Lui en Jan Mik

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f e

Rond d’n torre

’t Plaotske waor ik ben geborre is ’n plek waor ‘k nie veul mir ken
Toch blijft dè plaotske, rond d’n torre, de schonste plaots vur men

De pestoorsmeid en de paoters en ok de kapelaon
’t Kloster mi de nonne, zijn mi d’n tijd gegaon
In veul kaomers hong ’n foto, plechtig aon de wand
’t Waor ’n foto van ‘nne bisschop, trots van ons Brabants land

Ons durrup liep op klompe , auw beum rondum de mert
Dè durrupke van vruuger dè is me hil wè werd
Al wier ’t wè veranderd, daor kan ik aachter staon
Wel moete me belove, laot dieje torre staon

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Ad van de Wetering
Akkoorden: c f d7 g g7 e am dm

Lieke vur Rooi

Op dî plekske waor de Dommel dwers dur veld en weije spuult
Hè’n geslachte nie te telle zich vanouds al thous gevuuld
Leefde hier ’n simpel leve, deilde saome lief en leed
Mer deez’mense hebbe rolluk toen toch al van Rooi gezeed

Jao ons Rooi dè is ’n durp zo-es ik gin twidde ken
Ben ‘r gruts op dè’k ‘r woon en dè’k ‘r goewd geworteld ben
Waor dî wirreldje ok hinne dreigt te dreije
’t Moet al aorig gaon um men van Rooi te scheije

“nne Stoere ouwe torre staot ‘r aon de Dommelkant
Kijkt beknopt al hil we iwwe wijd weg over ’t Rooise land
Oh, es die ’s kos vertelle hoe’t hier vruger allemaol waor`
Hoop’luk zû-t ie ’t mî ons ins zijn nauw we zinge mi mekaor

Overal waor ge gaot kuire zie-de Kannidasse staon
Dè ze heure bij ons landschap vuulde mi oew klompe aon
Nog zijn hoeke zat te vijne, schon van ligging en natuur
Zurg is um ’t zo te hauwe nauw en op d’n lange duur

Jao ’t blijft vur ons ’n plekske waor ’t goewd te leve is
Waor ’t heje mi ’t verleje levesecht verwivve is
Waor d’n umgang mi mekaore van gemoed’lukheid nog gonst
‘k Durf ‘r gèir vur out te komme ik vein Rooi ’t allerschonst

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: e b7 a

Ik kom uit Rooi

Ik kom uit Rooi, dè vein ik mooi
’t Is hil gewoon dè’k hier gèir woon
Want we zijn de gruunste van ’t land
Jao, dè is Rooi, aon de Dommelkant

’t Is ons durp, ’n durp mî hil veul kleur
’t Is gin wonder dè’k ‘m daor mî geur
We hè’n d’r velde weije bosse en de hei
’t Is ’t gruune hart van de Meierij

’t Is ons durp, ’t is hil schon aongeplant
’t Is de paorel van ons Brabants land
Wilde zien dè zo-iet nog kan bestaon
Nauw es ge langs komt, dan kom-de mer ’s aon

’t Is ons durp mî hil veul gruunigheid
Waor ge Kanidasse ziet van wijd en zijd
Gij vuult oew eige dur dè gruun verwend
Zo dè ge geire ‘nne Rooise bent

Download

Kinderen zingen

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek:Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g e

Ik heb tijd zat

Ik heb tijd zat, ik heb tijd zat
Maokt oew eigen ie zû druk
Want ik heb tijd zat

Wor ik smerres wakker en lig ik in m’n bed
Roept ons moeder: vlug, dan haole we ’t nog net
Ge moet direct naor school, ’t is al druk op straot
’t Kan men nie veul schille al komme we te laot

Altijd druk druk druk en steeds wir dè gejaog
Gin tijd mir ‘m te speule, zo-es dè gao vandaog
Druk , druk, druk, druk, druk, d’n hille dag zit vol
Vandaog doen wij ’t rustig aon en maoke liever lol

Mer ’s aoves bij ’t ete, dè wordt ’n hille klus
Met ‘k wir gaon zitte haoste mi stamp die ik nie lus
Efkes nog we speule dan is ’t wir gedaon
Ons moeder zî: naor bove nauw en hil gauw slaope gaon

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek:Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g e

Ik heb tijd zat

Ik heb tijd zat, ik heb tijd zat
Maokt oew eigen ie zû druk
Want ik heb tijd zat

Wor ik smerres wakker en lig ik in m’n bed
Roept ons moeder: vlug, dan haole we ’t nog net
Ge moet direct naor school, ’t is al druk op straot
’t Kan men nie veul schille al komme we te laot

Altijd druk druk druk en steeds wir dè gejaog
Gin tijd mir ‘m te speule, zo-es dè gao vandaog
Druk , druk, druk, druk, druk, d’n hille dag zit vol
Vandaog doen wij ’t rustig aon en maoke liever lol

Mer ’s aoves bij ’t ete, dè wordt ’n hille klus
Met ‘k wir gaon zitte haoste mi stamp die ik nie lus
Efkes nog we speule dan is ’t wir gedaon
Ons moeder zî: naor bove nauw en hil gauw slaope gaon

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Hennie Korsten

Het sprookje van Brabant ( verhaal )

Er was eens, heel lang geleden een kaboutertje dat in Brabant woonde en heel erg slim was. Hij kende alle talen van de hele wereld .Toen de koningin daarvan hoorde geloofde ze dat niet en liet het Brabants kaboutertje bij zich komen. “Als jij antwoord kunt geven op de 5 vragen die ik je ga stellen mag je bij mij in het paleis komen wonen en daar zul je voortaan behandeld worden als een prins.” “Wè ziijn dan die 5 vraoge? “vroeg het Brabants kaboutertje. De koningin antwoordde:”de eerste vraag die luidt: “wat betekent het woordje melk in het Duits, in het Engels en ,want de koningin dacht slim te zijn,:”in het Brabants ?”In het Duits is het Milch, in het Engels milk en in het Brabants: Romme.”

Öké”, zei de koningin”maar hoe zeggen Duitsers en Engelsen dan:”Hij lijkt op zijn vader?”, en :”hoe zeggen ze dat bij jullie in Brabant ?”Wel” zei het Brabants kaboutertje”dè za’k oe vertelle: in het Duits is dè: wie sein Vater, in het Engels: like his father en in ’t Brabants zegge wij dan: ’t is krek d’n ouwe.

De koningin begon knap zenwuachtig te worden want op die goede antwoorden had ze niet gerekend. Ze moest wel doorgaan natuurlijk want afspraken zijn afspraken.

“En dan nu voor jou, Brabants kaboutertje, de derde vraag: hoe zeg je “tot ziens”in het Duits, in het Engels en in het Brabants ? Ha, ha, “schaterde het kaboutertje,:”dè’s hendig: auf wiedersehen zeggen ze in Duitsland, in Engeland “: goodbye” en in het Brabants gewoon:” houdoe”.
“Wat ben jij bijdehand”zei de koningin,..”en wat klinkt dat Brabants van jullie toch gezellig.
De koningin dacht na en stelde de vierde vraag:”wat betekent: “Niet slecht”, in het Engels, in het Duits en in jullie taal “.”Oh..”zei het Brabants kaboutertje:”dè’s hillemaol nie zû moeilijik hoor. In het Duits : nicht schlecht, in het Engels: not bad en in ’t Brabants” ’t kos kaoier”
Nu moest de koningin nog de allerlaatste vraag stellen. Daarvoor ging ze eerst naar haar aller-geleerdste lakei. Die moest diep nadenken en kwam met een moeilijke vraag voor het Brabants kaboutertje.”Wat zeggen ze bij jullie tegen een lantaarnpaal? “”Ha, ha,..schaterde het kaboutertje:”daor trap ik nie in,bij ons noeme ze zo-iets ‘nne lanternpaol, mer wij zegge daor niks tege, want die zî toch niks t”rug.”

Allemaal moesten ze er hartelijk om lachen:”Je hebt als een wijze antwoord gegeven en ji mag bij mij in het paleis komen wonen, je wordt daar behandeld als een prins.”

“Ja, maar wacht ’s efkus..”zei het Brabants kaboutertje”hoe groot is Uw paleis eigenlijk? “Nou,”zei de koningin,wel honderd keer honderd meter”. “Maar dan blijf ik net zû lief in Brabant wone”, zei het Brabants kaboutertje een beetje verlegen.”..ons Brabant is één groot paleis. We hè’n ‘r durpe es juwele, de paorels zijn de steej en we vuule ons ‘r de kunning te rijk. We zijn er content en we leve ‘r es ‘nne vorst. Houdoe.”
Hij zwaaide met zijn hand en zong onderweg een lekker leuk,lollig liedje, in zijn eigen Brabantse taal.

Het sprookje van Brabant ( verhaal)

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a d e

Het sprookje van Brabant ( lied)

Ik ben ’n klein kabouterke woon in ’t Brabants land
Ik speul daor in de Bosse en rol ‘r d’r ’t zand.
Juwele zijn de durpe, de paorels zijn de steej
De mense zijn ‘r prins, prinses, tovenaar of fee.
Wij zegge altijd :” houdoe” en zweie mi ons haand
Ons taol dè is de schonste, de moiste van het laand
Dom diri diri dom dom
De schonste van ’t laand

Content dè is tevreje en de zijn we alle hier
En we drinke d’r soms kabouterbier
Huize es kastele, gij vuult oe majesteit
En Brabant is ons land vol gezelligheid

Ins per jaor komme we saome in d’n Efteling
Waor ik over Brabant m’n liedjes dan zing
In Brabant is ’t dikke mik, wij zijn hier hil gewoon
Ons Brabant verdient ’n gouwe kroon

Download

Boeren

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: em c g f d

Boer en zenger

Hij waor ‘nne stevig geschauwerde jonge, trouw hulp van z’n vaoder op ekker en stal
Zaotgoewd in z’n spiere, waor sterk van longe, waor vrolijk van aord en zong overal
Hij zong bij ’t zeije en hij zong bij ’t meije, over bimde en weije en bussels en brem
Van ’t Brabantse land, daor galmde bij teije, z’n helder getaolde, z’n zuivere stem

Hij zong in de kerk elke zondig, zo ’t hurde, hij vulde ’t schip mî z’n bronze geluid
Tot op ‘nnezekere dag ’t gebeurde, de deftige lui ontdekte hun buit
Toen klonk bij ’t zeije en klonk bij ’t meije,overbimde en weije en bussels en brem
Van ’t Brabantse land nie langer bij tije, die helder getaolde, die zuivere stem

Hij gong wijd-e-wegnaor de stad ‘m te lere, de stiel van ‘nne zanger die zingt vur z’n brood
In plaots van ‘nne kiel droeg ie plechtige klirre, mer diep in z’n hart woog ’t gedoe zwaor es lood
Hij daacht dik in stilt aon ’t zeije en meije, aonbimde en weijeaon bussels en brem
Aon ’t Brabantse land en dan klonk ‘r bij tijje ’n heimwee-geluid in z’n zuivere stem

Hij kos ’t nie harde hij kos ’t niekere, te sterk waord’n trek naor ’t vertrouwd boere-land
Hij stikte zûwè in die deftige klirre, hâ liever ’n schup of riek in de hand
Naw is ie wirthous bij ’t zeije en meije,wirt’rug bij de bimd en d’n brem
Wirt’rug in z’n Brabant en vrij klinkt bij teije, nog schonner es uurst, die zuivere stem

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Ad van de Wetering
Akkoorden: a d e

D’n boer z’n lève

Es de rog en d’n haover vort g’lijk aon de kant bij d’n boer op d’n dors lag te waachte
Snee de ploeg al wir los ’t gestoppelde land, riep wakker de waasende krachte
‘m laoter bemest en bezèid en bedaon, es wijer de daog z’n gaon lenge
In vors jong gewas dè dan golvend zû staon, opnijt bloeiend vrucht vort te brenge

D’n ogst thuis gevaore mî perd en mîkaor, wier getast hog tot scherre en panne
Of groeide tot mijte op rij bij mekaor,welgevurmd zo-es boere dè kanne
Ze laoge es waachters rond ’t auw boerehuis,mî ‘nne rijkdom in ’t lijf ongemete
Ze paaste er bij en ze hurde ‘r thuis, ze zurgde vur wermte en ete

Nog muug van ’t gemeij waor de blinkende zigt in de schop aond’n balk weggehange
Daor hong ie verlorre, vervulde de plicht, die de haand aalt opnij twir verlangde
De haand van d’n boer mî de rust onbekend die mer vrute en zeijde en meijde
D’n dag al begos aon de vruugte gewend ,es de haone ontwaokend nog kreide

Zo lag dan d’n ogst die wir mals waor en zwaor en die reikte tot scherre en panne
Zo laoge de mijte op rij bij mekaor te waachte op dorse en wanne
Jaor in en jaor uit blijf ie zo aon de gang, d’n boer aalt teij, aalt sterruk
Want schraol blif de grond en de daog bleve lang mer d’n ogst waor de kroon op z’n werruk

Download

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Thieu Sijbers
Akkoorden: g c d

’t Gawd van de mèrge

Es amper ’t haone- gekreij hâ verdrivve
De naacht en den dag nog zû pril waor en nijt
Hâ den ijverigen boier al de slaop weg gevrivve
Um volop te plukke de spoeiende tijd
Um volop te plukke de spoeiende tijd

Vur dag en vur dauw aon d’n dreij- bom gekomme
Krig onder de koei z’nnen iltige voust
Vlot virrende vingers die lokte de Romme
In zingende straole vol schuim en gebrous
In zingende straole vol schuim en gebrous

Hij plukte begirrig en wakker ’t milde
’t Kusteluk nat mi geoefende haand
De properen emmer vong gulzig de wilde
Die klom en die klom dan tot hog aon de raand
Die klom en die klom dan tot hog aon de raand

In de mukkige vruugte die leg over struike
En bussels nog hong es ’n waozige sprei
Vulde emmer nao emmer de wachtende kruike
Mî Romme ’t gawd van ‘nne mèrge in Mei
Mî Romme ’t gawd van ‘nne mèrge in Mei

Download

Het gezin

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a e d g

Vur de klenste

Ik hoop dè gè ’t geluk hier veind
En dè ’t noit verdwijnt
Mî oew blonde haore in de weind
Wè bende schon m’n keind

In ’n wirreld die groot is en hard en gemeen, gin wermte mir bekant
Mî geweld op straot op plein en op school, radio, teevee en krant

In ’n wirreld vol vuur kogels en rook, veul mense staon alleen
Mer ’t toppunt van al, vandaog nog geheurd, van ’n keind dè zû mer verdween

Mî oew ogezû blauw oew knuisjes zû klèn, hil dapper um te zien
De stepkes die ge zet, ’t gao nog nie hard, hil onzeker bovendien

Ik hoop dè gij oew platske hier veind, gelukkig en gezond
Zuukt oewe weg in deez’ wirreld vandaog, mi oew beentjes op de grond

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: g d c f

Slaop mer schon meidje

Slaop mer schon meidje
Slaop mer hil zaacht
Dromt mer m’n meidje
Dromt hil de naacht

Dromt van oew poppe
Ridders te perd
Dromt van ‘nnen engel
Ernie en Bert

Gao’t ‘r in oew drome
Oit ’s iets mis
Roep dan dè papa
Toch ’t sterkst is

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f

Van harte

Al jaore zijn we saome met ’t wordt noi tgezeed
Toch ben ik zû gère bij jou
En ik heb ’t in die jaore noi tuitgeleed
Daorum is dî lieke , dî liek evur jou
Daorum is dî lieke, d îlieke vur jou

Ons keinder die kwaome uit d’n himmel gedwerreld
Mer gij leidt ze rond op deez’ wirreld
Een moeder ’n vrouw waor ge gruts op kunt zijn
Daorum ok dî lieke, dî lieke van men
Daorum ok dî lieke , dî lieke van men

Zit ’t nie mee, thuis of op ’t werruk
Dan ben d’r zû werrum en sterruk
Jao ’n rots in de branding dè bende vur men
Ik mèèn ok van harte dè ’t nog lang zo mag zijn
Ik mèèn ook van harte dè ’t nog lang zo mag zijn

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: g c d

Koekepeer

Hil de wirreld die hè kiendjes en dè lijkt zû gewoon
Toch vein ik dè – t- ie apart is, m’nne bloedeige zoon
Steeds maok ik ’n grapje dan zeg ik keer op keer
‘k Ben oewe naom vergete, mer noem oe Koekepeer

Eén twee drie, ik zit ‘r op de knie, ik gao naw op de vlucht en ik hang in de lucht
To ti teer hoe heet ik ok al weer, dom dom deine ik ben Koekepeer, ik vlieg op en neer

Gao ik ‘m smerres haole dan stao-t-ie in zijn bed
Is Koekepeer aon ’t laache en dan is ’t net
Of dè-t-ie stao te waachte op ’t lied van Koekepeer
D’n dag is krek begonne en hup daor gaon we weer

Kumt oma op visite dan zie hij men nie staon
Dan wordt ie flink verwend en vaoder kan wel gaon
Daor hè’k iet op gevonde, ik zing van Koekepeer
Gauw kumt ie naor men toe en zie gin oma meer

Is Koekepeer gevalle en dè die gruw ‘luk zeer
Dan kijkt ie hil verdrietig, maor vaoder nog veul meer
Gao-t-ie ’s aoves slaope zinge we nog inne keer
Ons favoriete liedje en dè blijft Koekepeer

Download

Tegen zinloos geweld

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g e

Brabant tegen zinloos geweld

Hier is t lied, het witte lied, ’n lied vur alleman
Vur U meneer en vur u mevrouw, nawdè ’t misschien nog kan
Agressie lijkt vurzû normaal, wè is hier aon de hand
Oit denk ik potverdorie zeg, blijf van ons Brabants land

In ’t zuijevochtemense hier mîklompe in d’r hand
Tegeworriggaodè anders naw in ons Brabants land
Doe waoter bij de wijn anders gaon we naor de maon
Gastvrijheid en gemoed’lukheid die staonhog in ons vaon

Stop de agressie in kroeg en op straot
Doe dèmî z’n alle, ’t is misschien nog niet te laot
Laotoewwaopes thuis, nimtoew Brabants hart mer mee
’t Geweld verliest dan van onze zachte “g”

Een mes is ‘m te smere gij doe’t ‘r zult mî op oew brood
Ben gruts op Brabants vlag, ’t geblokte wit en rood
Content en tevrejedè is wè hier in Brabant telt
Houdoe zegge wij tege ’t zinloze geweld

Stop de agressie in kroeg en op straot
Doe dèmî z’n alle, ’t is misschien nog nie te laot
Laotoewwaopes thuis, nimtoew Brabants hart mer mee
’t Geweld verliest dan van onze zachte “g”

Download

Vakantie

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: g d c em

De Mediterranee

Jao, ik gao van ’t jaor ’s op vakantie, wijd-e-weg van m’n balkon
Jao, ik gao van ’t jaor es ik de kans zie, naor ’t zuije, naor de zon

D’nhimmel is blauw, die bestel ik vurouw
En dan die gouwe zon
En de maon zal-de zien en de sterre misschien
Dè is wè ik vurouw verzon

We lope hand in hand en ’t zilverestrand
Jao, dè is dan efkusvurouw
En de zee die zingt mee, alleen vur ons twee
Umdè ik zû verdomd veul van oe hou

Download

Feestliedjes

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Nieuw Brabants volkslied

Ik kom uit Brabant kende gijdè zien
Ik kom uit Brabant of hurde dè misschien
Oh kunde ’t ruike bovendien
Mer ik wil nie ruile, nog nie misschien

Hè’n ze bij jullie kampioene net es wij
Hè ze bij jullie zûveul boere in één weij
Oh kend-’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie zûveul rasse zûveul kleur
Hè’n ze bij jullie ok zû’n landelijke geur
Oh kende’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie nog gezelligheid
Hè’n ze bij jullie nog tevrejenheid
Oh kende-’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Nieuw Brabants volkslied

Ik kom uit Brabant kende gijdè zien
Ik kom uit Brabant of hurde dè misschien
Oh kunde ’t ruike bovendien
Mer ik wil nie ruile, nog nie misschien

Hè’n ze bij jullie kampioene net es wij
Hè ze bij jullie zûveul boere in één weij
Oh kend-’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie zûveul rasse zûveul kleur
Hè’n ze bij jullie ok zû’n landelijke geur
Oh kende’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie nog gezelligheid
Hè’n ze bij jullie nog tevrejenheid
Oh kende-’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g

Ik kom uit Brabant ( 2017)

Ik kom uit Brabant kunde gij dè zien
Ik kom uit Brabant of hurde dè misschien
Oh kund-’t ruike bovendien
Mer ik wil nie ruile, nog nie misschien

Hè’n ze bij jullie kampioene net es wij
Hè’n ze bij jullie elluf boere in één weij
Oh kend-’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie nog gezelligheid
Hè’n ze bij jullie nog tevrejenheid
Oh kend’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Hè’n ze bij jullie zûveul rasse zûveul kleur
Hè’n ze bij jullie ok zo’n landelijke geur
Oh kend’t van de tillivisie buis
Mer wij hè’n zo-iet gewoon in huis

Download

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm a d

Altijd fist ( 2017)

Ge wont of in ’n durp of in ’n grote stad in een klein gehuchje of in ’n hil groot gat
Ge kunt dan wel ’s zegge: overal is bier, mer één ding weet ik zeker: ’t is nerres zo-es hier
Want is ‘r nie ’n fisje dan is ‘r wel ’n bal, is ér niemes jaorig dan is’t wel carnaval
‘nne Kleine wordt geborre , of ’n trouwpertij ,één ding is steeds zeker: ik ben ‘r altijd bij

Want ’t is bij ons in ’t durp altijd fist
En dan vat ik ‘r zelf nog ’t mist
Ik gao d’r gèire hinne
’t Liefst gao ik mî jou
Mer smerres kumt de kaoter
Wè is dè bisje trouw

Is ’t hartje zommer en ga-de naor ’t terras, midde in de weinter, drinkte thuis ’n glas
Is de herfst daor en zijn de daoge grauw, denk dan aon de lente dan geef ik fist mî jou
Wir ’n jubileum of zûveul jaor bestaon, kan me nie veul schille, ik laot m’n eige gaon
Krijg-de duuzend euro of winde ’n neij fiets en is ‘r niks te viere, dan verzin ik zelluf iets

Download

PSV lied

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a d e

Eindhovuh nummer één

Geen Rotterdam, nul twintig, Alkmaar of Heerenveen……….

Nee Eindhovuh is voetbalstad nummer één
Wij zijn de kampioene van het hele voetballand
Kan niemes nie aon tippe, nee nog nie bekant

Kampioene, kampioene, kampioen is Eindhovuh
Kampioene, kampioene, Eindhovuh olé

Geen Enschede of Groningen, Breda of Vinkeveen………

Geen Nijmege, geen Volendam, geen Klazinaveen………

Download

Tevreden zijn is zo gewoon

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f d

Tevreeje

’t lijkt zû gewoon, twee dochters ‘nne zoon
En ’n huiske waor ik gère in woon
Ons vrouw is tevreeje, ik ben ‘r content
In ’t straotje waor gij iedereen kent

’t Hoeft nie altijd zû moeiluk te zijn
Kijk nie naor ’t groot , zuuk meer in ’t klein
’t Is echt nie te haole mî heul veul geld
’n Bietje tevreeje dè is toch wè telt

Kijk wè – ’t er goed is es ge dè nog kunt
En zit nie te knieze dè vein ik zûzund
Ja moppere maag- de mer wè men zû spijt
’t Lève is kort dus : zund van d’n tijd

Download

Meezinger voor in het stamcafé

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d g a

In ons stamcafé

In ons stamcafé is ’t laot vur dè ge ’t wit: ik blijf zitte waor ik zit
In ons stamcafé is ieder liedje een hit: ik blijf zitte waor ik zit
In ons stamcafé waor d’r soms iemes pit: ik blijf zitte waor ik zit
In ons stamcafé waor ge altijd hendig zit: ik blijf zitte waor ik zit

Kan ‘r iemes men vertelle waor ik ben
Kan er iemes men vertelle waor we zen
Kan ‘r iemes men vertelle waor en hoe
Kan ‘r iemes men vertelle we ‘k hier doe

In ons stamcafé ben-de noit mir alleen: kom we vatte d’r nog één
In ons stamcafé hang ’t buite mî de been: kom we vatte d’r nog één
In ons stamcafé zit oit ‘nne Fransman of Deen: kom we vatte d’r nog één
In ons stamcafé staot – ‘r iemes op oew teen: kom we vatte d’r nog één

In ons stamcafé waor ik oit ’n kaortje leg: nee wij gaon nog lang nie weg
In ons stamcafé waor ik regelmatig zeg: nee wij gaon nog lang nie weg
In ons stamcafé raoke kiepe van de leg: nee wij gaon nog lang nie weg
In ons stamcafé wilde echt noit mir weg: nee wij gaon nog lang nie weg

Download

Alleenstaand oud vrouwtje

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Thieu Sijbers
Akkoorden: d a g

Mijntje

Ze zit er alleen en ze is wijd-e-weg verslete, ze hawt zich nog flink mer wil niks d’r van wete
Mer ’t is nie zûveul mer mî Mijntjes, in d’r houske mî witte gordijntjes

Ze zit ‘r gelaote d’rren tijd af te waochte, ze maok ’t nie lang mir, is amper bij machte
De geraniums vur ’t raomke, mî haond die vort beve, bij tije ’n scheut of wè waoter te geve

Toch doe ze d’r eige al val ’t nie mee, noit hulp hier van vrimde dè wil ze nie nee
Ze hè al wè langer d’r eige gedaon, ze hè aalt al alleen in ’t leve gestaon

Ze hâ kunne trouwe hil vruger dik zat, mer ’t maonsvolk kreeg op ons Mijntje gin vat
Aon d’n dizze waor ’t ditte ,mî d’n dieje waor ’t dè, te breed of te lang ’t waor aalt wel wè

D’n tijd dè ze jong waor en knap is verstreke, ze weet ’t wel vort, ze hè wè naw aalt gekeke
Naw zit ze alleen aochter witte gordijntjes, d’r end af te waochte: ’t is nie veul mir mî Mijntjes

Download

Met hebben is niet alles te halen

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm c g f

’t Is mi hebbe nie te haole

’t Lève in ’n welvaortstaot kent veul onzekere kante
In ’t mete mi ’n zuiver maot wit niemes mir van wante
De wilde die wier opgebouwd vervulde duuzend wense
Zund dè ge d’r aon overhauwt minder tevreje mense
D’n burenhulp is out d’n tijd we krege es garantie
Papiere medemenselijkheid vanuit ’n staots instantie

’t Helpe is ’n formulier d’n ambtenaor moet wikke
Wie of ‘r out d’n berg papier mag leve of verstikke
We rije dur de supermert langs lonkend volle rekke
En denke daor dur : “vat mer raok”,ons eige flink te spekke
Hier ete we ons dik en rond en elders is ’t misère
Tien sorte vlis vur kat en hond wijl mense ginds krepere

Ons hei’ge koei ze sjeze rond ’t lijf vol super ète
Op harde baone van beton cylinder krachte mete
Reclames vulle buis en blad mi paradijs verhaole
En kletse simpele ziele plat tot haole en betaole
De spraybus van de kwistigheid spuit breed naor alle kante
En kassa’s gaope gulzig wijd naor ’t rinkelend geld der klante

Mer wilde ’t geluk in geld vertaole, vanout de welvaort klinkt ‘;n aander sein
’t Is echt alleen mi hebbe nie te haole um hier gericht in evenwicht we mens te zijn
Wè mens te zijn.

Download

Carnaval

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: e b7 a

’t Wordt lente ( mer ’t is carnaval)

We vatte ‘r één en we vatte ‘r twee , want de lente kumt ‘r wir aon
We vatte ‘r drie en we vatte ‘r vier, vurdè we de vaaste in gaon
Ge zweijt nao rmekaor en we roepe “alaof”, drie daoge vol leut en plezier
De bluumkes staon buite tot diep in de naacht , zo gaodè in ons durrup hier

’t Wordt lente ’t wordt lente, mer uurst is hier de carnaval
’t Wordt lente ’t wordt lente mer uurst naor de carnaval
We zinge en hosse en drinke bier
Bij ons carnavalle jao ,dè is altijd plezier

We bakke wè struif en we vatte wè snert en ète we eier mi spek
Geschminkt en verkleed es “nne kloon of ‘nne boer jao ’t hil durrup lijkt aoling gek
En es ge oew mombakkes naw ’s vergit maok dan oew eigen ie druk
De miste die denke dè ge ‘m toch nog op het en dè ’s nou krek ons geluk

Download

Ieder dorp heeft wel een zogenaamd liegbankje

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: a d e

’t Liegbenkske

Ieder durrp hè ‘g ’t èèn, z’n benkske aond de kant
Mî daorop dan we manne es vaste klant
Ze bepraote ’t durp van aachter naor veur
Noit van d’r eige ,mer over hum en van heur

Naw ken ik toevallig diejen Toon die daor zit
Dè is ‘r zû inne die van ieders wè wit
Dan Sjefke daor langs, noit ‘nne braove gewist
Noit het-tie gewerkt alleen gekaord en gevist

Kijk Hein van ons aachter, ja die zit er ok bè
Praot van miljoene, terwijl ie zelluf niks hè
En dan dieje Kees, overdrijft ’t gelijk
Iedere zieke is bij hum al ’n lijk

Mer al we ‘k oe krek van die manne vertel
Hè ‘k nie van mijn eige, mer ik gleuf ’t toch wel
Ge heurt wel aon men, dè ‘k ‘r heul veul van wit
’t Zal nie lang dure, vur ik ‘r zelluf ok zit

Download

We kunnen van alles, behalve vrede bewaren

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: e b7 em g f

Mer ’t is nie waor

Op hil d’n blije wirreldbol is ’t één groot fist van leut en lol
Welluk volk ge ok vat, drank en ète zat
Op elke plek heerst vree en rust ’t leve is een lieve lust
Pure zaoligheid, oh mense wennen tijd

Mer ’t is nie waor nie waor
Want we gao-g- ’t dik grof anders hier en daor
Nee ’t is nie waor, nie waor
Zo- iet krijge we op ons wirreldje nie klaor

We leve vrij we leve blij onenigheid is ‘r nie bij
Alles zit ons mee, volop pais en vree
Niks brengt ons oit nog van de wijs, we zijn wir t’rug in ’t paradijs
Alles op en top, ’t kan gewoon nie op

’t Is inne werme vriendschapsband, gin onderscheid naor ras of stand
Op welk continent, ge ok reist of bent
Jao overal, ’t is wezeluk waor, stao ieder vur ’n aander klaor
Zo is ons gedrag, elke nijen dag

Download

De harmonie komt er aan, de trots van het dorp

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: d a g F#m

De Hermeniej

Rije dik langs de weg bij mekaor, daorstaon: de durpers want dao’lukgao-g-’t komme
Jong en ouwd is ’n lutske van hous af gegaon want ’t is fist ,heur daor gins slaon de tromme
De hermeniejkumt ‘r aon, jaostaokoewgepraot, umbewond’rend te zien en te heure
Want wordt nied’n hartslag wè kwieker van maot es oewdurp ‘m mî zo-iet kan geure

Es de hermeniejblaozend trekt dur de straot van ons eige klein durpkehinne
Dan krijgt m’nne hartslag ’n pittiger maot en ’t neuriet en glimlaacht hier binne

En aachter ’t vaon en de beumzie-de vier trommelslaogers d’r nummerke gève
Ze zijn niezû mis en ze rof’lemî zwier elkamaot vol mîsprank’lendlève
De vinnige en nippige stukskes ze gaon zo rap over ’t vel van de tromme
Tussendurhurt me gonzend, de zwaor trom beslaon die bove alles wel out wit te komme

Zû recht es ’n kaors en in verrende pas loptdaoraachter ’n rij muzikante
Ze wete ge heur ’t op tuba of bas op piston en tromboon goewd van wante
D’n bas groot en rond um de schauwersgekrold,vultzwaor en diep alle gaote
De wangegespannestaon aalt wir gebold, umopnijt ‘nnebrobbel te laote

Ze tuut’re en speule en schettere en slaon, ‘nne wirwar van note en maote
Alle locht out d’r longe die sprèke ze aonum te blaozedè ’t galmt dur de straote
En rond ’t hermeniekedaor huppelt en zingt, d’r aachter d’r veur en d’r nève
’t Jong volk,’t host en ’t danst en ’t springt in ‘nne slinger vol herrie en lève

Download

Onze Brabantse taal blijft bestaan

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm g f c

Es alles vort Europa is

In lied en muziek ’t is bekend wijd en zijd daor kan ‘nne mens z’n gevules in kwijt
Van blijschap tot rpuw van liefde van heimwee van trouw
Soms klinkt ’t hilwiirelds en soms klink ’t vroom ,’t noddigt tot danse of lijkt ‘nnen droom
Veul kleurige zaok van stemming van aord en van smaok
Zo blijve we in Brabant gèrebezinge, wè ons zoal beruurt es zuiderlinge

Es ’t strak oit één Europa wordt dan zalle we ’t nielaote, niezûmermundjesmaote ons eigetaol te praote
Es alles vort Europa is dan krijge we in de gaote en dè in extra maote, de wèèrde van ons taol

’n Lieke gebraacht in de taol van de streek, hurteig’luk ‘r bij elken dag van de week
Harde rock ,zogezeed, is bij vurbaotaon ons nie besteed
Speul liever ’n deuntje dèlî in ’t geheur, mîwoordegezonge in klank en kleur
Dur mense van hier want dan luistere we echt mî plezier
Al trekt d’nnijen tijd ok diepe sporre, ons uurstetaol zijn wij nog nieverlorre

Es ’t strak oit één Europa wordt dan zalle we ’t nielaote, niezûmermundjesmaote ons eigetaol te praote
Es alles vort Europ is dan krijge we in de gaote en dè in extra maote, de wermte van ons taol
Al zû’n we ok opgaon in ’n grotter verband, dè dichte en zinge in Brabantse trant
Dè doe ‘k mî plezier want ik blijf ‘r toch inne van hier

Ze zalle de zin van m’n liedjes verstaon es iet van ons eigedènie mag vergaon
Onze zuid’lijkeaord ,nee die vege ze nie van de kaort
Ons taol te blijvespreke is ’t wijste ,’t zûzund zijn ‘m ý gelijk mer in te lijste
Es ’t oit vort één Europa wordt dan zalle we ’t nielaote, nie zo mermundjesmaote ons eigetaol te praote
Es alles vort Europa is dan krijge we in de gaote en dè in extra maote, die taol die hurt bij ons

Download

We vieren één keer per jaar feest en vieren dan alles

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm e a

Ins per jaor

Ins per jaor dan geef ik al seinds jaore één groot fist
Zund zeg ik nog oit dè ge d’r toen nie bent gewist
Mer ditte jaor dan gaode mer ’s mee
Want ’t wordt groot fist bij ons in ’t café

Hé gao mee doe vanaovond mi ons mee
Ok ons grutje en d’n buurman sluit mer aon en zeg nie nee
Want inne keer per jaor dan maag- d’r wel ’s uit
Vat oew trommel, mandolien, tamboerijn of fluit

Alle reeje vur ’n fist die goi ik bij mekaor
We vatte alles saome ,doen ’t dan inne keer per jaor
Dus zurg dè ge ‘r bent en niks van mist
We doen d’n Hully Gully, Foxtrot Wals en Twist

Doe we dî mî alleman ’s inne keer per jaor
Dan kande dik tevreeje zijn en hè’n we ’t vur mekaor
Want alle daoge hè’n we dan ’n fist
En dan vat ik ‘r zelluf wir ’t mist

Download

Liedje over Meierijstad

Tekst: Nico van de Wetering
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am g c f e fm

Meierijstad is de naam

Meierijstad is de naam, Rooi Veghel, Schijndel tesaam
Samen gaan wij voortaan hand in hand, hart van ons Brabantse land
Stad met een eigen gezicht ,in tweeduizendzestien gesticht
Groen, industrie, de cultuur en gastvrij, parel van de Meierij

Stad met veel architectuur, van kerk , boerderijen en schuur
Dommel en Aa met Populieren beboomd, de Zuid Willemsvaart groen omzoomd
Stad met een dorpse sfeer, druk woon-en werkverkeer
Verenigingsleven en sport allerlei, recreatie en winkels dichtbij

De Vlagheide ligt er centraal, dat landschap vertelt haar verhaal
Servatius, Oda, Lambertus ze zijn, beschermers van hun eigen domein
Alles is toekomst gericht, we krijgen een eigen gezicht
Iedere kern die haar eigen karakter behoud, Poort van het Groene Woud

Download

Lente

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: c g f d a

Lente

’n Wirreld vol wuivende bloesem, zû geurig en kleurig en mals
’n Zunneke hog aon d’n himmel, dè auw en men vliegt ‘m d’n hals
’n Vulleke wankel ter been nog, ‘nne bogerd mî bieje dè ’t gonst
’n Veld en ’n weij vol mi bloeme en ’n hartje dè popelend bonst
’n Kerkske ’n klippelend klukske, ’n rijtuig ‘nne bruigom , ’n broud
Wè zie-t-‘r in dezze’bloeiende Meij-maond ’t leve d’r kustelijk out

’n Nestje gespikkelde eikes, wijd weg tusse tekskes en gruun
‘nne Jonge ’n meske ’n parkske,’n benkske lief wurdjes ’n zoen
’n Zwalupaor druk aon ’t bouwe, ’n koeike dè smaokeluk weijt
’n Kringske blij speulende keinder, ‘nnen boer die wir zurgt en wir zeijt
Aon ’t wiegske gelukkige auwers, bè ’n kiendje dè kreijt van plezier
Ge speurt in deez’bloeiende Meiij- maond ,jong leve in hil de natuur

’n Rukske out vrolijke tinte, ’n jeugd die wir lonkt en wir laacht
’n Raom en ’n deur waogewijd ope, ’n lampke zû donzig en zaacht
’n Rimpelig grutje dè neuriet, ’n lieke out vrugeren tijd
Es ’t ijverig harkt in d’r hufke, waor alles wir gruun is opnijt
’n Tintelend gevuul in oew leje, ’t zet al oew zurge opzij
Zo- iet kan alleen mer gebeure, deez’maond want ’t is ummers Meij.

Download

Snuw

Tekst: Thieu Sijbers
Muziek: Nico van de Wetering
Akkoorden: am e dm g f c

Snuw

Nauw de lucht wir grijs en grauw is
Vol mi snuw en en wijnter zit
Maoke dikke malse vlokke
Hil de wirreld wonderwit

Honderduuzend witte wetjes danse dwerrelend umleg
En bedekke veld en weije, hous en schure beum en heg

Alles wordt zo licht en helder aojumt stilte vree en rust
Hil de wirreld wordt zo zuutjes in ‘nne weinterslaop gesust

Es ‘r snuw lî lijkt d’n Himmel ens zû wijd es uurst bekant
En ’t is krek of ge ’t geflouster van de ruimte heure kant

Vlekkeloze vlukskes wève saome donzig zacht ’n kleed
Dè mi taastend tere vinger over Brabant wordt geleed

Download

Neem contact op

Adresgegevens

Hoefstraat 6
5492 CE, Sint-Oedenrode
Nederland

Contactgegevens

Contactformulier

1 + 0 = ?